Standardy

Czego mogę oczekiwać od tłumacza?

ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYJMOWANIU ZLECEŃ

Profesjonalny tłumacz przed podjęciem się realizacji zlecenia, zawsze pyta o charakter i tematykę wydarzenia. Tylko tak może ocenić, czy jego kompetencje są wystarczające, by dobrze wywiązać się z powierzonego zadania. Prawdziwie profesjonalny tłumacz jest świadomy swoich możliwości, ale także swoich ograniczeń, dlaczego musi czasem odmówić podjęcia się zlecenia.

RZETELNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ZLECENIA

Obowiązkiem tłumacza jest solidne przygotowanie się do zlecenia na podstawie materiałów dostarczonych z odpowiednim wyprzedzeniem przez Klienta. Ponadto powinien zapoznać się z szerszym kontekstem wydarzenia, opierając się na materiałach dostępnych w Internecie oraz na stronie internetowej Klienta.

STROJU DOSTOSOWANEGO DO OKOLICZNOŚCI

Różne wydarzenia wiążą się z różnymi oczekiwaniami co do stroju tłumacza. Profesjonalny tłumacz wiec, co założyć na spotkanie w ministerstwie, co na wizytację na budowie, a co na wieczorną galę. Niezależnie od kontekstu, strój zawsze powinien być schludny i niezwracający nadmiernej uwagi.

WŁAŚCIWEGO REJESTRU

Tak jak w przypadku stroju, również w języku różne sytuacje wymagają różnych rejestrów. Profesjonalny tłumacz potrafi swobodnie poruszać się zarówno w języku urzędowym, jak i potocznym, i z wyczuciem wykorzystuje te umiejętności, by jak najwierniej oddać intencje mówcy.

PUNKTUALNOŚCI

Tłumacz pojawia się na miejscu zlecenia najpóźniej 15 minut przed czasem wskazanym przez Klienta w zamówieniu. Jeżeli zachodzi potrzeba wcześniejszej rozmowy tłumacza z prelegentem albo przy wejściu konieczna jest długotrwała procedura, np. kontrola bezpieczeństwa przed wejściem do budynków rządowych, powiadomiony o takiej sytuacji, tłumacz pojawi się z odpowiednio większym wyprzedzeniem.

Czego tłumacz może oczekiwać ode mnie?

INFORMACJI NA TEMAT CHARAKTERU ZDARZENIA

Informacje na temat charakteru zdarzenia, które ma być tłumaczone, są bardzo potrzebne w procesie przygotowywania się do pracy. Inaczej tłumaczy się konferencję prasową, inaczej wykład, a jeszcze inaczej przemówienie motywacyjne. Niezbędne są również informacje na temat miejsca wydarzenia, np. możliwości dojazdu i parkowania.

MATERIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE SIĘ

Wprawdzie bardzo się staramy, ale żaden z tłumaczy nie jest wszechwiedzący. Udostępnienie nam prezentacji albo innych materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem jest konieczne, aby zapewnić wysoką jakość przekładu. Bardzo pomocna jest również możliwość konsultacji telefonicznej lub mailowej z klientem w sprawie terminologii.

ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

Podstawowym warunkiem odpowiedniej realizacji zlecenia jest dobra słyszalność tłumaczonych treści, najlepszą słyszalność zapewnia izolowana akustycznie kabina oraz sprawne mikrofony.

ZAPŁATY ZA ZREALIZOWANĄ PRACĘ

Ponieważ jak tłumacz nie tłumaczy, to lubi jeść:)

Referencje